Tese de doutoramento sobre metacomprensión lectora en español

18/10/2021

O vindeiro venres, 22 de outubro, terá lugar a defensa da tese de doutoramento “HABILIDADES COGNITIVAS Y METACOMPRENSIÓN LECTORA EN LENGUA ESPAÑOLA. ESTUDIO DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ENTRE 8 Y 11 AÑOS” de Carla María Míguez Álvarez, membro do LVTC. Os datos da defensa son os seguintes: